Μεταθέσεις - Βελτιώσεις

Ανακοίνωση Τοποθετήσεων

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις σε οργανικά κενά μετά την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜΘ. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί σε νέο σχολείο οφείλουν να παρουσιαστούν σε αυτό το αργότερο μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2016.

Ανακοίνωση Τοποθετήσεων

Ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης σε οργανικά κενά του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης. Οι τοποθετήσεις αυτές πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜΘ. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης από τον Περιφερειακό Δ/ντη, σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας όσων κατέλαβαν νέα οργανική θέση.

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά - βελτιώσεις

Ανακοίνωση για τη ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης

Συνημμένα: 

Πίνακας αιτούντων μετάθεση σε μειονοτικά σχολεία

Συνημμένα: 

Οργανικά κενά σε Μουσικά και Διαπολιτισμικά σχολεία

Συνημμένα: 

Οργανικά κενά σε Μουσικά και Διαπολιτισμικά σχολεία. 

Ανακοινοποίηση πίν. αιτούντων βελτίωση

Συνημμένα: 

Πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση σχολ. έτος 2014-15

Συνημμένα: 

Απόφαση ορισμού ομάδων σχολείων Ροδόπης

Απόφαση ορισμού ομάδων σχολείων περιοχής μετάθεσης Ροδόπης

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Μεταθέσεις - Βελτιώσεις