Κενά - Τοποθετήσεις

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Μετά τη συνεδρίαση της 23ης Αυγούστου 2022 του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της ΔΔΕ Ροδόπης.
Σημειώνεται πως αποφασίστηκε οι μερικές διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου να εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Οι εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν ωράριο και κατέθεσαν ήδη δήλωση προτιμήσεων δε χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση παρά μόνο αν θέλουν να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που μετά την τοποθέτηση τους δε συμπληρώνουν ωράριο θα κληθούν από τη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ να δηλώσουν προτιμήσεις με την έναρξη του διδακτικού έτους.
 

Αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά - Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Η Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις όλων των μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά καλεί:

  1. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι (εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο.
  2. Τους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.
  3. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  4. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης καθώς και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  5. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διατεθούν ολικά στην Π/θμια Εκπαίδευση Ροδόπης.

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης, είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail@dide.rod.sch.gr. Παρακαλούμε οι δηλώσεις που αποστέλλονται ηλεκτρονικά να είναι σκαναρισμένες με υπογραφή ή ψηφιακά υπογεγραμμένες μέσω της δυνατότητας ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου από το gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou )
 

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ολοκλήρωσε τη διαδικασία τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής από μετάθεση, διάθεση, νεοδιόριστων και αιτούντων βελτίωση θέσης και προχώρησε στον προσδιορισμό των εναπομείναντων οργανικών κενών.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που παρέμειναν στη διάθεση να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ. εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν στο κενό του Γ/σίου με ΛΤ Οργάνης που δεν καλύφθηκε μετά την αρχική διαδικασία δηλώσεων τοποθέτησης.
 

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων - Αιτήσεις τοποθέτησης από διάθεση, βελτίωση και μετατιθέμενων ***ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ 10.6.2022***

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που:
1.      είχαν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία των αιτήσεων μετάθεσης τον Νοέμβριο του 2021
2.      μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης
3.      βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (συμπεριλαμβανομένων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών)
4.      δε κατέστη δυνατό να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους (περ. γ, παρ. 6 του Άρθρου 14 του ΠΔ 50/96)
να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022.         
***Μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ των σχολικών μεταβολών ο πίνακας κενών τροποποιήθηκε αναφορικά με τα κενά ΠΕ03 και ΠΕ04***

Ανακοίνωση υπεραρίθμων

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνεται πίνακας με τους εκπαιδευτικούς που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι. 
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.
 

Ανακοίνωση κενών πλεονασμάτων

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την υπ' αρ. 9/20.5.2022 συνεδρίαση του, προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία γενικής παιδείας (πλην του Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) και ειδικής αγωγής.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου/ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00. 
Οι εκπαιδευτικοί του 5ου  Γ/σίου Κομοτηνής, του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής, του ΓΕΛ Ξυλαγανής, του Γ/σίου Ν. Σιδηροχωρίου και του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (όσοι δεν τοποθετήθηκαν ήδη) δε χρειάζεται να κάνουν αίτηση για να κριθούν υπεράριθμοι.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ για τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Συνημμένα: 

Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά - αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Σας ενημερώνουμε πως με βάση τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης οι αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά (υπεραρίθμων, από διάθεση, αποσπασμένων, κλπ.) καθώς και οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ θα ξεκινήσουν μετά τις 26-07-2021 και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Αυγούστου
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα για τυχόν νέες ανακοινώσεις.

Πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών προκειμένου να γίνει ρυθμιση της υπεραριθμίας τους. Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με απόφαση του Περ/κου Δ/ντη Εκπ/σης Α.Μ.Θ. και θα αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους θέση στις 30-06-2018

Ονομαστικά υπεράριθμοι - Αιτήσεις τοποθέτησης υπεραρίθμων

Από το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι. 
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Κενά - Τοποθετήσεις