Κενά - Τοποθετήσεις

Αιτήσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων σε Οργανικά κενά

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 19-05-2017 ΕΩΣ ΤΙΣ 29-05-2017

Ανακοίνωση οργανικών κενών υπεραριθμιών

Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά-αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Σας γνωστοποιούμε τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 καθώς και τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Ροδόπης. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται – αποσπώνται οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις στις 06-09-2016 το πρωί και έως τις 9:00, εκτός αν συμμετέχουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις των σχολείων που έχουν τοποθετηθεί προφορικά ή που ανήκουν οργανικά.

Συνημμένα: 

Προθεσμία δηλώσεων τοποθέτησης

Μετά την 137201/ΓΔ5/25-08-2016 εγκύκλιο σχετικά με τον προγραμματισμό για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες σας ενημερώνουμε ότι η νέα προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση  είναι μέχρι και την Παρασκευή 02/09/2016 στις 9:00 π.μ.
 

Λειτουργικά κενά – δηλώσεις τοποθέτησης και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ διδ. έτους 2016-2017

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση μέχρι και την Παρασκευή 02/09/2016.
1)    Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης
2)    Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
3)    Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι
4)    Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης(με την α΄ φάση αποσπάσεων)

Νέοι Πίνακες αιτήσεων Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής Τοποθέτησης

Νέοι Πίνακες αιτήσεων Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής Τοποθέτησης όπως διαμορφώθηκαν μετά από ενστάσεις και ανακλήσεις

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης της ΔΔΕ Ροδόπης.

Αποφάσεις τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά

Λειτουργικά κενά – δηλώσεις τοποθέτησης και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ διδ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση μέχρι και την Τρίτη 08/09/2015.

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης
  2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
  3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι (και εξακολουθούν να είναι και λειτουργικά υπεράριθμοι) και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο
  4. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/03-09-2015 Πράξη του κατάρτισε πίνακα με τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώνουν όλα τα σχολεία του Νομού, ακόμα και αυτά που δεν εμφανίζουν κενό καθώς μπορεί να προκύψουν αλλαγές είτε λόγω νέων αναγκών των σχολείων είτε λόγω μετακίνησης εκπαιδευτικών με απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα και ενυπόγραφα οι καθηγητές του σχολείου σας ότι έλαβαν γνώση, με ευθύνη των  Διευθυντών.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε αυτοπροσώπως στα Γραφεία της ΔΔΕ Ροδόπης, είτε μέσω του σχολείου τους, είτε με φαξ στο 2531028469, είτε με E-mail στο mail@dide.rod.sch.gr.

Τοποθέτηση Υποδ/ντών ΣΜ, ΕΚ & Υπευθ. Τομέων ΕΚ

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Κενά - Τοποθετήσεις