Ιδιωτική εκπαίδευση

Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κατ' οίκον διδασκαλία

Υποβολή δικαιολογητικών για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως διδασκαλίας καθώς και για την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ΦΕΚ 3369/τ. Β΄/28-7-2021, το οποίο και επισυνάπτεται στην τρέχουσα ανακοίνωση.

Εγγραφή στη RSS - Ιδιωτική εκπαίδευση