Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ενημερώνεται πλέον

Για τα νέα της ΔΔΕ Ροδόπης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: dide.rod.sch.gr

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α περιόδου 2023 (Μάιος 2023)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 14-03-2023 έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της 

απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του Γυμνασίου Ιάσμου στη Θεσσαλονίκη

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων:  https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/
 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο Παπίκιο

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών/ντριων ΔΔΕ Ροδόπης

Συνημμένα: 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Βρείτε στα συνημμένα πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023
και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων

*** ΠΡΟΣΟΧΗ *** Αναρτήθηκε ανακοινοποίηση στο ορθό στις 13/3/2023
Δείτε στο συννημμένο έγγραφο τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS