Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δηλώσεις τοποθέτησης - Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ (Νέος πίνακας κενών 24-07-2020)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 21-07-2020 ΕΩΣ 17-08-2020:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι (εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο. (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ)
  2. Οι εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ απλά κυκλώνετε την επιλογή μερικά).
  3. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ).
  4. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης(ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ).
  5. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διατεθούν ολικά στην Π/θμια Εκπαίδευση Ροδόπης. (Αν είναι και υπεράριθμοι χρησιμοποιείται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ, αν επιθυμούν τη διάθεση παρόλο που συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους συμπληρώνεται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ).

Παρακαλούμε να διαβάσετε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες.
 

Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. των Πινάκων 1-6 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης από Δευτέρα 7-9-2020 έως Τριτή 15-9-2020.

Υπενθύμιση λήξης μηχανογραφικών δελτίων

Η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων λήγει σήμερα 20-07-2020 στις 24:00

Συνημμένα: 

Λειτουργία Τμημάτων Μαθητείας

«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης»

Συνημμένα: 

Συγχαρητήρια μηνύματα της Διευθύντριας της ΔΔΕ Ροδόπης για τη συμμετοχή και διάκριση σχολείων της Ροδόπης σε διαγωνισμούς

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Ανακοινώνεται η έκδοση της απόφασης οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδίοτητάς μας από την Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης ΑΜΘ.
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις θα αναλάβουν υπηρεσία κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησής τους. 

Λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του “Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Επισυνάπτεται η απόφαση λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού προγράμματος Αποφοίτων του “Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. τα οποία θα λειτουργήσουν από Δευτέρα 6-7-2020 έως Τρίτη 14-7-2020.

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας μας που θα κάνουν χρήση της διευκόλυνσης που παρέχει το ΥΠΑΙΘ για ανάληψη υπηρεσίας με fax να χρησιμοποιήσουν το επισυναπτόμενο έντυπο Υπευθυνης Δήλωσης (το κείμενο της δήλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όσους συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση μέσω του Gov.gr). Για όσους έχουν οργανική η ΥΔ θα αποσταλεί στις οργανικές τους θέσεις, για όσους βρίσκονται στη διάθεση η αποστολή θα γίνει στη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης (mail@dide.rod.sch.gr ή fax: 2531028469).
Τονίζεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση θα κάνουν τη θερινή τους υπηρεσία και θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30-06-2020 στα σχολεία της προσωρινής τους τοποθέτησης και όχι στη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης.

Οριστικές τοποθετήσεις

Μετά τις υπ' αρ. 10/03-06-2020 και 11/18-06-2020 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι προτάσεις του συμβουλίου για τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας. 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS