Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών 2022

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Συνημμένα: 

Πρόσκληση σε εκδήλωση με ομιλητή τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή Γκάρο Εσαγιάν

Οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο ευνοούν ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, τη χρήση ουσιών, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης. Πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τέτοιους κινδύνους;
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ και η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, προσπαθώντας να απαντήσουν σε ανάλογα ερωτήματα, συνεργάζονται με το Κέντρο Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ροδόπης «Ορφέας» και σας προσκαλούν σε ομιλία του επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου, ψυχιάτρου και ψυχοθεραπευτή Γκάρο Εσαγιάν, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής (Τσανάκλειος) την Τετάρτη 30/11/2022 στις 18.00. Ο τίτλος της ομιλίας είναι: «Η ικανότητα να είσαι μόνος, o έφηβος και η … ουσία».
Περισσότερα εδώ: https://blogs.sch.gr/ypsddiderod/2022/11/23/neoi-kai-exartiseis-prosklisi-se-ekdilosi/

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων ΚΠγ B΄ περιόδου (Νοεμβρίου 2022)

Προς ενημέρωση των υποψηφίων παρατίθενται συνημμένα το:

  1. Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων
  2. Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων

Προσοχή: Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο (1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής) μισή ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε εξέτασης.

Προκήρυξη εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 3ου Πειραματικού Λυκείου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Πρόσληψη εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-23 - Έναρξη του προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2022 - 23 και λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στη συνημμένη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνονται:
α) Πίνακας κατάταξης αιτούντων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2022 - 23 (οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί σημειώνονται με χρωματισμένα κελιά).
β) Πίνακας κατανομής κλάδων - ωρών ανά ΣΚΑΕ.
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης). Επίσης παρακαλούμε να έχουν μαζί τους συμπληρωμένες όλες τις αιτήσεις που βρίσκονται στον επισυναπτόμενο φάκελο ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Πίνακες μορίων μετάθεσης

Από τη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι παρακάτω πίνακες μοριοδότησης μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας:
1. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από περιοχή σε περιοχή
2. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ
3. Μεταθέσεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή
4. Αιτήσεις βελτίωσης ή οριστική τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και Ειδικής αγωγής
Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.
Μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» (MIS 5184935), για το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα.

Συνημμένα: 

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΥΣΔΕ 5ης Νοεμβρίου 2022

Στις εκλογές για την ανάδειξη υπηρεσιακού συμβουλίου ΠΥΣΔΕ της 5ης Νοεμβρίου 2022 ψήφισαν 313 (τριακόσιοι δέκατρεις) ψηφοφόροι από το σύνολο των 643 (εξακόσιοι σαράντα τρεις).
Τα λευκά ήταν 5 (πέντε).
Εκλέγονται ο Βασιλειάδης Μιχαήλ του Αριστοτέλη (Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών Δ.Ε. Ροδόπης)
και η Καϊοπούλου Γραμμάτα (Ματούλα) του Ευστράτιου (Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων)  

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξαήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Βουδαπέστη (Ουγγαρία) του Μειονοτικού Λυκείου Κομοτηνής

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS