Εκδρομή Μειονοτικού Σχολείου Κομοτηνής στην Ιταλία ή Ουγγαρία

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η εγκύκλιος λειτουργίας του προγράμματος και ο πίνακας με τα τμήματα ΚΠπ που θα λειτουργήσουν στη Ροδόπη το σχολικό έτος 2018-2019.
Ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 

Εκδρομή Μειονοτικού Σχολείου Κομοτηνής στην Αθήνα

Εκδρομή 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Ιταλία

Πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση

Επιλογή υποψηφίων για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους αναρτημένους πίνακες, να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Ροδόπης την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες με διαφορετικό χρώμα.

Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη

Εκδρομή 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019

Διάστημα υποβολής αιτήσεων από 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00

Εκδρομή Γυμνασίου Σαπών στην Αθήνα

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS