Ανακοινώσεις

Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Συγχαρητήρια μηνύματα της Διευθύντριας της ΔΔΕ Ροδόπης για τη συμμετοχή και διάκριση σχολείων της Ροδόπης σε διαγωνισμούς

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Ανακοινώνεται η έκδοση της απόφασης οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αρμοδίοτητάς μας από την Περ/κη Δ/νση Εκπ/σης ΑΜΘ.
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις θα αναλάβουν υπηρεσία κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησής τους. 

Οριστικές τοποθετήσεις

Μετά τις υπ' αρ. 10/03-06-2020 και 11/18-06-2020 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι προτάσεις του συμβουλίου για τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας. 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκ. Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Μεταλ. Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην ΠΔΕ ΑΜΘ

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: 

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ρύθμιση των υπεραριθμιών (όλων των κλάδων πλην του κλάδου ΠΕ02) και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά καλεί:
1.    Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.
2.    Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
3.    Τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με τις μεταθέσεις έτους 2020.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων - Δηλώσεις τοποθέτησης υπεραρίθμων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Τρίτη 02 Ιουνίου 2020. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο γραφείο Νο 3 (Τμήμα Γ  Προσωπικού) της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης (αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2531028523).
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.
 

Προθεσμίες για επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανακοινώνεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι 31-05-2020. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμία, δηλαδή μέχρι 30-06-2020.

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής:2531083647

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις