Ανακοινώσεις

Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων:  https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/
 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών/ντριων ΔΔΕ Ροδόπης

Συνημμένα: 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Βρείτε στα συνημμένα πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023
και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Δ/ντων Σχ. Μονάδων Αρμοδιότητας της ΔΔΕ Ροδόπης μετά τις ενστάσεις

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών/ντριων Σχ. Μονάδων Αρμοδιότητας της ΔΔΕ Ροδόπης μετά τις ενστάσεις όπως αυτός καταρτίστηκε μετά από τη υπ' αρ. 4/28.2.2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Ροδόπης.
Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί με επόμενη ανακοίνωση το αργότερο έως την Πέμπτη 9/3/2023.
Οι συνεντεύξεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13/3/2023.

Αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή Δ.Ε. έτους 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του 3ου Πειραματικού ΓΕΛ Κομοτηνής στο Παπίκιο

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους: 
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 - Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 22:59
Υπενθυμίζεται πως οι ενστάσεις υποβάλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της  πλατφόρμας: https://schooldirectors.minedu.gov.gr/
 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις