Τηλεκπαίδευση - Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

 

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας

Περισσότερες πληροφορίες στο https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi

Από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και την εκπαιδευτικό Τσακαλογιάννη Γεωργία (CC BY-NC 4.0): Μικρός οδηγός Cisco Webex Meetings , Νέα έκδοση (5η) πλήρης


Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

https://dschool.edu.gr/

και σχετικές e-υπηρεσίες και συστήματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 
Το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής εθνικής πολιτικής για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση. Η ανάπτυξη διαδραστικών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, μαζί με μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή για την οργάνωση, αναζήτηση, ευρεία διάθεσή τους στη σχολική κοινότητα, καθώς και σύγχρονων ψηφιακών περιβαλλόντων εργασίας και συνεργασίας για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, αποτελούν κεντρικούς άξονες των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Από την κεντρική σελίδα μεταβείτε και αξιοποιήστε τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το νέο έντυπο "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και σχετικές e-υπηρεσίες και συστήματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" σε μορφή pdf.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: http://e-books.edu.gr

O επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων.

2. Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο»

Πέντε (5) ψηφιακά αποθετήρια με το όνομα «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ», που φιλοξενούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους:

Τα «βασικά» Φωτόδεντρα (με έλεγχο ποιότητας περιεχομένου)

Τα «Φωτόδεντρα των εκπαιδευτικών»

3. Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

Κεντρική πύλη για αναζήτηση με ενιαίο τρόπο και πρόσβαση σε χιλιάδες ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα με το πού είναι αποθηκευμένοι (εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων).

Κεντρική πύλη: http://photodentro.edu.gr

Άλλες σχετικές υπηρεσίες:

Θεματικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Πολιτισμικού περιεχομένου

Φωτόδεντρο Μικρότοποι:

4. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me»

Μια σύγχρονη, επεκτάσιμη διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα που υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δικτύωση των μελών της σχολικής κοινότητας και παρέχει προσωπικό χώρο αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud).

 


 
Με πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, δεκαοκτώ (18) ΠΕ.Κ.Ε.Σ της χώρας συνδιοργάνωσαν: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ “εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”

 

Σάββατο 25/4/2020, Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"

 
 
Κυριακή 26/4/2020, Τηλε-Διημερίδα: "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα"
 
Περισσότερες λεπτομέριες και υλικό:
 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MOOC) ΕΑΠ

eapΜεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση

Το μάθημα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, στο καθεστώς των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

Το μάθημα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του ΕΑΠ που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση:

https://learn.eap.gr

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (MOOC) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευσηaigaio

Το ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Το πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση

 https://elearn.aegean.gr