Εκδρομές

Εκδρομή Μουσικού Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων

Εκπαιδευτική επίσκεψη 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Ελβετία (CERN)

Εκδρομή ΓΕΛΔΕ Σαπών στη Θεσσαλονίκη

Διδακτική επίσκεψη ΓΕΛΔΕ Σαπών στην Αλεξανδρούπολη

Εκδρομή 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Αθήνα

Εκδρομή Γυμνασίου Ξυλαγανής στη Βουλή (τροποποίηση)

Εκδρομή Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στην Πολωνία

Μετακίνηση καθηγητών 1ου ΣΕΚ Κομοτηνής στην Ισπανία

Εκδρομή Μειονοτικού Γυμνασίου - Λυκείου στην Αθήνα

Εκπαιδευτική εκδρομή Γυμνασίου Σαπών στην Αθήνα

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Εκδρομές