Εκδρομές

Εκδρομή Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στην Φιλιππούπολη

Μετακινήσεις Γυμνασίου Ιάσμου στην Κομοτηνή

Εκδρομές 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής

Εκδρομή Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου στην Έδεσσα

Εκδρομή Γυμνασίου Καλλίστης στην Κεραμωτή (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την καταληκτική ημερομηνία προσφορών που είναι 24-4-2017 αντί για 24-5-2017

Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στην Καβάλα

Εκδρομή Γυμνασίου Ιάσμου στη Θεσσαλονίκη

Εκδρομή 2ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Μαρώνεια

Εκδρομή 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στην Κεραμωτή

Εκδρομές 3ου Γυμνάσιου Κομοτηνής

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Εκδρομές