ΚΠΓ

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α περιόδου 2023 (Μάιος 2023)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 14-03-2023 έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της 

απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ Β περιόδου 2022 (Νοέμβριος 2022)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β περιόδου 2022 (Νοέμβριος 2022)

Συνημμένα: 

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β περιόδου 2022 (Νοεμβρίου 2022)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 12-10-2022 έως και την Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2022.

 

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής ως εξής:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Συνημμένα: 

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID -19 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Τα μέτρα προστασίας COVID-19 που θα ισχύσουν κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Α του 2022 για τους υποψηφίους, τους εξεταστές και όλο το λοιπό προσωπικό που εμπλέκεται στη διεξαγωγή των εξετάσεων, αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου, το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και μάσκα και να παρευρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων ΚΠγ Α΄ περιόδου (Μαΐου 2022)

Προς ενημέρωση των υποψηφίων παρατίθενται συνημμένα:

  1. Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων
  2. Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων

Προσοχή: Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο (1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής) μισή ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε εξέτασης.

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α περιόδου 2022 (Μαΐου 2022)

Σας γνωστοποιούμε ότι οι εξετάσεις ΚΠγ Α΄ περιόδου 2022 (Μαΐου 2022) θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Μαΐου 2022 στο 1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων. Το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων ανά υποψήφιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο εξεταστικό κέντρο την τελευταία βδομάδα πριν την ημερομηνία των εξετάσεων.
Επιπλέον επισυνάπτονται:

  1. Οι περιοχές εξετάσης 2022 περιόδου Α΄
  2. Οι συνοπτικές προδιαγραφές εξετάσεων 2022 περιόδου Α΄

Μέτρα προστασίας για τη διενέργεια των εξετάσεων ΚΠγ Β΄ περιόδου 2021

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 ΥΑ με θέμα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00." (ΦΕΚ Β΄ 5816/11.12.2021) η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με:

  1. επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου ή
  2. έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως 24 ώρες πριν από την εξέταση ή
  3. άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και 48 ώρες πριν την εξέταση

Η δήλωση αρνητικού self - test υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, αν είναι ενήλικος/η ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων ΚΠγ Β΄ περιόδου (Δεκεμβρίου 2021)

Προς ενημέρωση των υποψηφίων παρατίθενται συνημμένα:

  1. Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων
  2. Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων

Προσοχή: Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο (1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής) μισή ώρα πριν την έναρξη της εκάστοτε εξέτασης.

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ Περιόδου 2021 (Δεκέμβριος 2021)

Σας ανακοινώνουμε ότι από σήμερα 08/11/2021 μέχρι και 15/11/2021 και ώρα 23:59 μπορείτε να υποβάλλετε αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά αίτηση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας β΄περιόδου 2021. Ο έλεγχος των αιτήσεων γίνεται από τη Δ.Δ.Ε.Ροδόπης και αν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, οι αιτούντες/ούσες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, για να προβούν οι ίδιοι στις διορθώσεις.
Μεγάλη προσοσχή στο χρόνο πληρωμής του παραβόλου, διότι αν η πληρωμή γίνει σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, τότε η υπηρεσία μας δεσμεύει το παράβολο μετά από 2 ή 3 εργάσιμες ημέρες. Οπότε, μην αφήνετε την πληρωμή παραβόλου για την τελευταία στιγμή.
Εκ της Διευθύνσεως.

Πρόγραμμα Προφορικών και Γραπτών εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Α΄ 2021 (Ιουνίου 2021)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασής τους. Το εξεταστικό κέντρο είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής, Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου και Μ. Ανδρονίκου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531022527, 2531031318, e-mail: mail@1lyk-komot.rod.sch.gr

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - ΚΠΓ