ΚΠΓΕγκύκλιος εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015

Συνημμένα: 


Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015Εξετάσεις ΚΠΓ Νοεμβρίου 2015

Συνημμένα: 


Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ Μαίου 2015Κατάσταση εξεταζομένων για τις προφορικές εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2015Δελτίο τύπου για τα πτυχία ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Συνημμένα: 


Δελτίο τύπου για τις εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2015

Συνημμένα: 


Δελτίο Τύπου για τα πτυχία ΚΠΓ Μαίου 2014

Συνημμένα: 


Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Συνημμένα: 


Εξετάσεις ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014 (Ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - ΚΠΓ