ΠΥΣΔΕ

Τελικός πίνακας βαθμολογίας υποψ. δ/ντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Πίνακες υποψηφίων διευθυντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση (ως προς τους κλάδους) πίνακα υποψηφίων διευθυντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων.

Συνημμένα: 

Ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί 2014-15 (2η ανακοινοποίηση)

Στα συνημμένα που ακολουθούν θα βρείτε τον πίνακα των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών καθώς και ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ σχετικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ 2014-15

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ σχολ. έτους 2014-15, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Συνημμένα: 

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ (2014-2015)

Συνημμένα: 

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Συνημμένα: 

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων ΣΣΝ

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ ως προς τα μόρια υπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου ΑΥ ή Υπευθύνου ΣΣΝ του κ. Τσέλιου Ιωάννη.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ/ντών & Υποδ/ντών 2012

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - ΠΥΣΔΕ