ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη θέση διευθυντή στο Γ/σιο Ν. Σιδηροχωρίου

Ανακοινώνονται οι πινακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, βάση των αιτήσεων που κατατέθηκαν για τη θέση του Διευθυντή/ντριας στο Γυμνάσιο Ν. Σιδηροχωρίου, μετα την υπ'αρ.  Φ.1.2/2875/30-06-2021 προκήρυξη της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Τελικός πίνακας βαθμολογίας υποψ. δ/ντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Πίνακες υποψηφίων διευθυντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση (ως προς τους κλάδους) πίνακα υποψηφίων διευθυντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων.

Συνημμένα: 

Ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί 2014-15 (2η ανακοινοποίηση)

Στα συνημμένα που ακολουθούν θα βρείτε τον πίνακα των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών καθώς και ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ σχετικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ 2014-15

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ σχολ. έτους 2014-15, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Συνημμένα: 

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ (2014-2015)

Συνημμένα: 

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Συνημμένα: 

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων ΣΣΝ

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ ως προς τα μόρια υπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου ΑΥ ή Υπευθύνου ΣΣΝ του κ. Τσέλιου Ιωάννη.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - ΠΥΣΔΕ