Πίνακες υποψηφίων διευθυντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση (ως προς τους κλάδους) πίνακα υποψηφίων διευθυντών 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: