Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Συνοπτικές προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013

Συνημμένα: 

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Συνημμένα: 

Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στον Βιολογικό Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων ΣΣΝ

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ ως προς τα μόρια υπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου ΑΥ ή Υπευθύνου ΣΣΝ του κ. Τσέλιου Ιωάννη.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Αλλαγή χώρου διεξαγωγής ημερίδας για το λαϊκό πολιτισμό

Ανακοινοποίηση εκδρομής 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αθήνα

Ανακοίνωση σεμιναρίου αγωγής υγείας

Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS