Όλες οι κατηγορίες

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης σχολ. έτους 2012-13

Δείτε στο συνημμένο ανακοίνωση της ΔΔΕ Ροδόπης με διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ σχολ. έτους 2012-13.

Σελίδες