Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Θράκης 2018

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων Μουσικού Σχολείου έτους 2018-19

Συνημμένα: 

Προκήρυξη υποτροφιών της δωρεάς εν ζωή "ΦΩΤΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ"

Συνημμένα: 

Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και ΚΞΓ

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση τοποθετήσεων και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Συνημμένα: 

Δελτίο Τύπου - Πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για ΣΜΕΑΕ

Επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών - Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών από διάθεση και αποσπασμένων

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται επικαιροποιημένος ενδεικτικός πίνακας κενών-πλεονασμάτων μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων.Θυμίζουμε πως ο τελικός πίναας κενών-πλεονασμάτων βάση του οποίου θα γίνουν οι τοποθετήσεις θα προκύψει μετά τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 03-09-2018, όπου θα γίνουν οι αναθέσεις μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχει οριστεί μέχρι τις 03-09-2018 και ώρα 13:00.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 03-09-2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης.

Συνημμένα: 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών ΠΕ Ροδόπης για τα έτη 2019-2021

Περίληψη ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ροδόπης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 (περίοδος από 1/1/2019), 2019-2020 και 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού 5.022.821,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο Σύστημα, λήγει στις 24/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή

Ανακοίνωση της ΣΟΧ2/2018, για την πρόσληψη ΔΕ Οδηγών - ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιακών Μεταβολών

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 31 Ιουλίου 2018 διαπιστώθηκε πως η ενδεχόμενη τοποθέτηση εκπαιδευτικών τη δεδομένη χρονική στιγμή θα οδηγούσε σε πολλά λάθη καθώς τα κενά και τα πλεονάσματα που έχουν υπολογιστεί από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον.
Η τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας θα πραγματοποιηθεί στις 03 Σεπτεμβρίου 2018
Από τις 29-08-2018 μέχρι τις 03-09-2018 και ώρα 13:00 όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν την αίτηση που έχουν ήδη καταθέσει. Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τοποθέτησης από τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν με τη β΄ φάση αποσπάσεων καθώς και νέες αιτήσεις τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ από εκπαιδευτικούς που παρέλειψαν να υποβάλουν αίτηση το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί τον Ιούλιο.

Σελίδες

Εγγραφή στη RSS - Ανακοινώσεις