Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προθεσμίες για επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανακοινώνεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι 31-05-2020. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμία, δηλαδή μέχρι 30-06-2020.

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής:2531083647

Μένουμε ασφαλείς

Από Δευτέρα 4/5, βγαίνουμε από το σπίτι και ενεργοποιούμε το Σχέδιο ΧΑΜ:
Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)!

Σταδιακή Επαναλειτουργία Δομών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η σημερινή παρουσίαση της Υπουργού κ. Κεραμέως

Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμίων

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου/ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.
Οι δηλώσεις θα αποσταλούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469. Η δήλωση υπεραριθμίας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί μέσω του https://www.gov.gr/.
Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.

Ευχές της Διευθύντριας και του Προσωπικού της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων, που απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής, με θέμα «Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: στόχοι, προτεινόμενες δραστηριότητες και τρόποι συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα».
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο.

Συνημμένα: 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2020

Eνημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας μας που ενδιαφέρονται για παραίτηση από την υπηρεσία ότι η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης κατά το παρόν έτος ξεκινά την 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
Λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κωρονοϊού, η υποβολή της αίτησης θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο κεντρικό e-mail της υπηρεσίας μας (mail@dide.rod.sch.gr) και θα αποστέλλεται πίσω στον αιτούντα ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης.

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS