Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Συνημμένα: 


Τοποθέτηση Υποδ/ντών ΣΜ, ΕΚ & Υπευθ. Τομέων ΕΚ

Συνημμένα: 


Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολ. Μονάδων ΔΔΕ Ροδόπης

Συνημμένα: 


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Συνημμένα: 


Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων

Συνημμένα: 


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων

Συνημμένα: 


Πίνακας κενών - πλεονασμάτων (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Συνημμένα: 


Ρύθμιση υπεραριθμιών και τοποθέτηση σε οργανικά κενά

Συνημμένα: 


Πίνακας υποψηφίων διευθυντών μετά την ψηφοφορία

Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί του Τελικού πίνακα από 23-06-2015 έως και 25-06-2015.

Συνημμένα: 


Αναμορφωμένοι πίνακες υποψηφίων διευθυντών

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS