Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφιών διευθυντών/ντριων Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης (ΝΕΟ)

Ανακοινώνεται εκ νέου το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών. Οι υποψήφιοι που έχουν αλλαγές στην ώρα ή/και στην ημερομηνία συνεντεύξεως σημειώνονται με κίτρινο χρώμα.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το εξεταστικό κέντρο Αγγλικών είναι το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής, Φιλίππου 33, 2531037586

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφιών διευθυντών/ντριων Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνενετεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών.

Τελικός αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων διευθυντών

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.
Στις 20-06-2017 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

Συνημμένα: 

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών.
Κατάθεση ενστάσεων μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00

Τοποθετήσεις σε Οργανικά κενά

Συνημμένα: 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Έχει προστεθεί νέο πρότυπο αίτησης υποψηφίων Διευθυντών.
Έχει προστεθεί νέο πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης.

Συνημμένα: 

Αιτήσεις τοποθέτησης σε Οργανικά κενά (Αιτούντων βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση)

Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά από 29-05-2017 έως 07-06-2017.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS