Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Συνημμένα: 

Εκδρομή Μειονοτικού Σχολείου Κομοτηνής στην Καβάλα

Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Καβάλα (Ανακοινοποίηση)

Αιτήσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2016

Συνημμένα: 

Υποτροφίες Δήμου Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Εκδρομή 2ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Καβάλα

Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά-αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Σας γνωστοποιούμε τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 καθώς και τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Ροδόπης. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται – αποσπώνται οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις στις 06-09-2016 το πρωί και έως τις 9:00, εκτός αν συμμετέχουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις των σχολείων που έχουν τοποθετηθεί προφορικά ή που ανήκουν οργανικά.

Συνημμένα: 

Εκδρομή 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Ρώμη

Ανάκληση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Γυμνασίου Ν. Καλλίστης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Γυμνασίου Ν. Καλλίστης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS