Μετακίνηση του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Βαρκελώνη (Ισπανία) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + «Κινητικότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών ΚΑ1

Μετακίνηση 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Καστοριά

Μετακίνηση του ΓΕΛ ΔΕ Σαπών στα Ιωάννινα

Μετακίνηση του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στο Αφιόν Καραχισάρ Τουρκίας

Μετακίνηση 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Μετακίνηση 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο Βουκουρέστι Ρουμανίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων Αγωγής Υγείας

 
Ενημερωθείτε από το συννημένο έγγραφο για τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος.
 

Μετακίνηση 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Μετακίνηση Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης και τον αριθμό μαθητών που θα μετακινηθούν.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS