Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Συνημμένα: 


Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Κατόπιν παράτασης που δόθηκε απο ΥΠΟΠΑΙΘ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η 3η Ιουνίου 2015.
Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ Μαίου 2015Κατάσταση εξεταζομένων για τις προφορικές εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2015Διοργάνωση ημερίδας από το ΣΣΝ

Συνημμένα: 


Μεταφορά μαθητών 4ου Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή (ανακοινοποίηση)Μεταφορά μαθητών 4ου Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη και επιστροφήΔιοργάνωση ημερίδας από το ΣΣΝ

Συνημμένα: 


Βιωματικό σεμινάριο "Διαδίκτυο - Τζόγος - Αλκοόλ"

Συνημμένα: 


Εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στη Θάσο

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS