Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοίνωση για αναπληρωτές ΣΜΕΑΕ

Καλούμε όλους τους αναπληρωτές ΣΜΕΑΕ που προσλήφθηκαν στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης να συμπληρώσουν την ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ και να την αποστείλουν σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.rod.sch.gr (σε αρχείο .pdf) έως αύριο 22-09-2020. Όλοι οι προσληφθέντες θα καλύψουν κενά του ΕΕΕΚ Κομοτηνής ως εκ τούτου δεν απαιτείται συμπλήρωση αίτησης τοποθέτησης από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
 
Η απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί αύριο 22-09-2020. Ως εκ τούτου oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, ήτοι στις 23 ή στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών θα κατατεθούν στο ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής και θα διαβιβαστούν συνολικά στην Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να τα προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από τα συνημμένα.

Ανακοίνωση για αναπληρωτές μουσικών ειδικοτήτων

Καλούμε όλους τους αναπληρωτές μουσικών ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής να συμπληρώσουν την ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ  με την παρουσίαση τους στο σχολείο και να την αποστείλουν σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.rod.sch.gr (σε αρχείο .pdf).
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών θα κατατεθούν στο Μουσικό σχολείο Κομοτηνής και θα διαβιβαστούν συνολικά στην Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να τα προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από τα συνημμένα.

Ανακοίνωση για αναπληρωτές γενικής παιδείας

Καλούμε όλους τους αναπληρωτές γενικής εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΔΕ Ροδόπης να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και την ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ  και να τα αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 11.00 π.μ σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.rod.sch.gr (σε αρχείο .pdf).
Η απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης θα εκδοθεί αύριο 22-09-2020 το μεσημέρι. Ως εκ τούτου oι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, ήτοι στις 23 ή στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα κενά που ανακοινώνονται είναι κατόπιν ιεράρχησης από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από τα συνημμένα.

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης υποδιευθυντή/ντριας Εσπ. Γ/σίου Κομοτηνής

Προθεσμία έως Κυριακή 27-09-2020.

Ανακοίνωση για πρόσληψη οδηγών και συνοδών ΣΜΕΑΕ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οδηγοί και συδοδοί).

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και η τροποποίηση των τοποθετήσεων της παράλλληλης στήριξης.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν αναγράφονται στους πίνακες παραμένουν στην τοποθέτηση που έχουν ήδη.
Όλες οι διαθέσεις και οι τοποθετήσεις έχουν ημερομηνία έναρξης 14-09-2020.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη θέσης υποδειυθντή/ντριας στο 3ο Γ/σιο Κομοτηνής

Προθεσμία έως 21-09-2020.

Προκήρυξη θέσης διευθυντή 1ου Γ/σιου Κομοτηνής

Καλούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο πίνακα υποψηφιών διευθυντών της Δ/νσης ΔΕ Ροδόπης να δηλώσουν αν επιθυμούν να τοποθετηθούν στη θέση του Δ/ντη του 1ου Γ/σιου Κομοτηνής.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Την Δευτέρα 28-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθούν κατατακτήριες εξετάσεις στο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής για την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων του σχολείου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021:

  1. πέντε (05) θέσεις στη Β’ Γυμνασίου,
  2. πέντε (05) θέσεις στη Γ’ Γυμνασίου,
  3. πέντε (05) θέσεις στην Α’ Λυκείου,
  4. πέντε (05) θέσεις στη Β’ Λυκείου,
  5. πέντε (05) θέσεις στη Γ’ Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο χώρο του σχολείου από την Τετάρτη 09-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020 στις 14:00.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS