Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στον Βιολογικό Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων ΣΣΝ

Ανακοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ ως προς τα μόρια υπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου ΑΥ ή Υπευθύνου ΣΣΝ του κ. Τσέλιου Ιωάννη.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΣΝ

Αλλαγή χώρου διεξαγωγής ημερίδας για το λαϊκό πολιτισμό

Ανακοινοποίηση εκδρομής 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αθήνα

Ανακοίνωση σεμιναρίου αγωγής υγείας

Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Εκδρομή 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αθήνα

Συνημμένα: 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθ. ΣΣΝ Ροδόπης

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση εξεταστικού κέντρου ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013 για την Π.Ε. Ροδόπης θα πραγματοποιηθούν στο:
    3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής (Φιλίπου 33, τηλ. 2531037586, 2531037587)
Οι γλώσσες και επίπεδα που θα εξεταστούν φαίνονται στο συνημμένο που ακολουθεί:

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS