Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφιών διευθυντών/ντριων Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνενετεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών.

Τελικός αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων διευθυντών

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.
Στις 20-06-2017 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

Συνημμένα: 

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών.
Κατάθεση ενστάσεων μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00

Τοποθετήσεις σε Οργανικά κενά

Συνημμένα: 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων όλων των τύπων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Έχει προστεθεί νέο πρότυπο αίτησης υποψηφίων Διευθυντών.
Έχει προστεθεί νέο πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης.

Συνημμένα: 

Αιτήσεις τοποθέτησης σε Οργανικά κενά (Αιτούντων βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση)

Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά από 29-05-2017 έως 07-06-2017.

Αιτήσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων σε Οργανικά κενά

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 19-05-2017 ΕΩΣ ΤΙΣ 29-05-2017

Εξεταστικά κέντρα - Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ

Το εξεταστικό κέντρο Ροδόπης είναι το 1ο ΓΕΛ Κομοτηνής Γ. Παπανδρέου - Μ. Ανδρονίκου 69132 Κομοτηνή.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531022527, 2531031318
email: mail@1lyk-komot.rod.sch.gr

Ανακοίνωση οργανικών κενών υπεραριθμιών

Εκδρομή Γυμνασίου Σαπών στη Θάσο

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS