Πρόσκληση υποβολής αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στην Α τάξη του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής είναι από 6/5/2019 έως και  31/5/2019.

Συνημμένα: