Πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών ΚΠπ

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται νέος πίνακας επιλεγέντων για τα τμήματα ΚΠπ που θα λειτουργήσουν σε σχολεία του Ν. Ροδόπης, μετά από την αποδοχή της αντίστοιχης θέσης από τους υποψήφιους εκπαιδευτικους. 
Λόγω άρνησης αποδοχής θέσης δεν καλύφθηκαν τα τμήματα του 4ου Γ/σίου και του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.
Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να προσέλθουν στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης για την υπογραφή των συμβάσεων τους από τις 03-01-2019 έως και τις 07-01-2019.
Από τις 08-01-2019 θα ξεκινήσει η λειτουργία των τμημάτων ΚΠπ σύφωνα με το προγραμμα που θα διαμορφωθεί από τις σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: