Μόρια σχολείων ΔΔΕ Ροδόπης

Με την 133529/ΓΔ4/7-8-2018 υπουργική απόφαση επανακατατάσσονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Ροδόπης σε αξιολογικές κατηγορίες ως εξής:

 

Κατηγορία

Σχολείο

Απόσταση από κέντρο Κομοτηνής

Μόρια

Β’

1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

0,6 km

2

2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

1,2 km

3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

1,0 km

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

1,5 km

Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής

0,9 km

Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο  Κομοτηνής

1,1 km

Ιεροσπουδαστήριο

0,3 km

Μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής

0,9 km

1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

1,4 km

2ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

1,2 km

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

0,9 km

1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής

2,1 km

2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής

1,4 km

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομοτηνής 0,9 km

Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνής

2,1 km

1ο ΣΕΚ Κομοτηνής

2,1 km

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κομοτηνής 12,4 km

ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής

4,2 km

Γ’

Γυμνάσιο Νέου Σιδηροχωρίου

13 km

3

Γυμνάσιο Ξυλαγανής 17 km
Γενικό Λύκειο Ξυλαγανής 17 km

Δ’

Γυμνάσιο Νέας Καλλίστης

21 km

4

 

Γυμνάσιο Ιάσμου 20 km

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

28 km

Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

28 km

Γενικό Λύκειο Ιάσμου

20 km

Ι' Γυμνάσιο Οργάνης 43 km 10