Μόρια σχολείων ΔΔΕ Ροδόπης

Με την απόφαση Φ11.3/1458 του Διευθυντή ΔΔΕ Ροδόπης τα σχολεία της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης κατανέμονται σε 3 ομάδες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Με την ίδια απόφαση, οι ομάδες Β' και Γ' χαρακτηρίζονται ως όμορες με την Α'.

Ομάδες σχολείων

Σχολεία

Απόσταση από κέντρο Κομοτηνής

Μόρια

Α’ Ομάδα

1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

0,6 km

5

2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

1,2 km

3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

1,0 km

4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

1,5 km

Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής

0,9 km

Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο  Κομοτηνής

1,1 km

Ιεροσπουδαστήριο

0,3 km

Μειονοτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής

0,9 km

1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

1,4 km

2ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

1,2 km

3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής

0,9 km

1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής

2,1 km

2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής

1,4 km

Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνής

2,1 km

ΕΠΑΣ Κομοτηνής

2,1 km

ΕΕΕΕΚ

4,2 km

7

Β’ Ομάδα

Γυμνάσιο Οργάνης

43 km

10

Γ’ Ομάδα

Γυμνάσιο Ξυλαγανής

17 km

7

Γενικό Λύκειο Ξυλαγανής

17 km

Γυμνάσιο Ν. Σιδηροχωρίου

13 km

Γυμνάσιο Ν. Καλλίστης

21 km

Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

28 km

10

 

Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

28 km

Γυμνάσιο Ιάσμου

20 km

Γενικό Λύκειο Ιάσμου

20 km