Επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών - Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών από διάθεση και αποσπασμένων

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται επικαιροποιημένος ενδεικτικός πίνακας κενών-πλεονασμάτων μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων.Θυμίζουμε πως ο τελικός πίναας κενών-πλεονασμάτων βάση του οποίου θα γίνουν οι τοποθετήσεις θα προκύψει μετά τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις 03-09-2018, όπου θα γίνουν οι αναθέσεις μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχει οριστεί μέχρι τις 03-09-2018 και ώρα 13:00.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 03-09-2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ροδόπης.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: