Επανάληψη προκήρυξης εκδρομής 3ου Λυκείου στο CERN