Ενιαίος αξιολογικός πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων διευθυντών

Προθεσμία ενστάσεων από Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: