Εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη (Ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση στο ορθό, ως προς τον αριθμό των μαθητών και την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.

Κατηγορία: