Εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής στους Δελφούς