Εκδρομή 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Κωνσταντινούπολη