Εκδρομή 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη