Εκδρομή Γυμνασίου Σαπών στο ΚΠΕ Φιλίππων (επαναπροκήρυξη)