Διδακτική επίσκεψη 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Βουλή