Διακοπή λειτουργίας Γυμνασίου Οργάνης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Με απόφαση του δημάρχου Αρριανών, κλειστό θα παραμείνει το Γυμνάσιο Οργάνης στις 28-2-2018 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: