Διάκριση ομάδας μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Ροδόπης συγχαίρει την ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής που συμμετείχε στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» και διακρίθηκε μεταξύ 25 ομάδων μαθητών και εκπαιδευτικών από γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας, αποδεικνύοντας την τεχνογνωσία και το επίπεδο μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από ιδιάζουσα πρωτοτυπία.
Η ομάδα μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών θα συμμετέχει στην εκδήλωση βράβευσης στις 5 Μαΐου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο  Αθηνών.

Κατηγορία: