Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ.
Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων ορίζεται από τις 20-02-2019 έως τις 22-02-2019 και ώρα 15:00.

Κατηγορία: