Αλλαγή χώρου διεξαγωγής ημερίδας για το λαϊκό πολιτισμό