Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανική θέση

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την συνημμένη απόφαση οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις μέχρι τις 31-08-2019 μία από τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία (κάθε Πέμπτη) μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.
Τονίζεται πως η τοποθέτηση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης.
Σχετικά με την θερινή υπηρεσία, μετά από απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν κανονικά τη θερινή υπηρεσία τους όπως είχε αποφασιστεί και οριστεί από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων στις 28-06-2019, δηλαδή στην παλιά τους οργανική θέση.
 

Κατηγορία: