Πρόταση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με την υπ' αρ. 16/15-07-2019 πράξη του προχώρησε στην πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά μετά από άρση της υπεραριθμίας τους συμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες οργανικές τους θέσεις μετά την επικύρωση της πρότασης αυτής και την έκδοση της ανάλογης απόφασης από τον Περ/κο Δ/ντη Εκπ/σης ΑΜΘ.
 

Κατηγορία: