Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης συμμετέχει μαζί με άλλους έξι (6) οργανισμούς από πέντε (5) χώρες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Erasmus+) με τίτλο “ΕROVET: Fostering youth employability through an European
Research Group on VET” (PROJECT NUMBER – 2017-1-ES01-KA202-038309)

Το EROVET στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων μέσω της επαγγελματικής καθοδήγησης και της διεθνοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας, στην προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων στις πραγματικές απαιτήσεις των εταιρειών και στη δημιουργία ενός δικτύου κινητικότητας μαθητών που να εγγυάται τη σωστή διαχείριση της πρακτικής τους στο εξωτερικό και την προσφορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό δημουργήθηκε ο δικτυακός τόπος (http://erovet.eu/) στον οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Ειδικότερα για το δίκτυο κινητικότητας που πρόκειται να δημιουργηθεί (http://erovet.eu/documentation/internationalisation-of-the-professional-experience/) οι εταιρίες μπορούν να εγγραφούν ως πάροχοι θέσεων για νέους τεχνολογικής εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Το πλαίσιο της μετακίνησης-απασχόλησης-επίβλεψης της πρακτικής άσκησης/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, θα οριστεί από τους συντονιστές του προγράμματος. Η συμμετοχή των εταιριών στο δίκτυο δεν είναι δεσμευτική για αυτές αλλά από την άλλη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όσες επιχειρήσεις με έδρα ή υποκαταστήματα στην Ροδόπη, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δίκτυο κινητικότητας που πρόκειται να δημιουργηθεί, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 2531084198 (κα Κοσμίδου) ή με e-mail στη διεύθυνση mail@dide.rod.sch.gr με θέμα (“Δίκτυο κινητικότητας EROVET”).

Κατηγορία: