Μετακίνηση του Γυμνασίου Νέας Καλλίστης στην Καβάλα και στους Φιλίππους Καβάλας