Διάχυση αποτελεσμάτων "Let's STEM it!" C2 project meeting - Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τις εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής στο STEM.

Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!» (2019-1-TR01-KA201-076730) της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης πραγματοποίησε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, δράση διάχυσης αποτελεσμάτων της δεύτερης εκπαιδευτικής συνάντησης του προγράμματος με θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τις εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής στο STEM» (C2 project meeting: Training of trainers on educational robotic applications in STEM).
Η δράση αυτή απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Ροδόπης και είχε ως στόχο:

  • την παρουσίαση της μεθοδολογίας STEM στους εκπαιδευτικούς
  • την γενική παρουσίαση καλής χρήσης της ρομποτικής, της πλατφόρμα Arduino στη διδασκαλία φυσικής, μαθηματικών και μηχανικής.
  • τον διαμοιρασμό των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης εκπαιδευτικής συνάντησης
  • την γενική παρουσίαση σχεδίων μαθήματος στηριγμένων στις αρχές του STEM
  • την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης εργαλείων "εκπαιδευτικής ρομποτικής" στην κατάρτιση σχεδίων μαθήματος. 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση εκπαιδευτών (Local Training of Trainers), στην οποία θα υλοποιηθούν σχέδια μαθήματος αξιοποιώντας τα εργαλεία "εκπαιδευτικής ρομποτικής".
Η επόμενη  συνάντηση θα έχει ως θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εκτός σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση STEM» (Training of trainers in out of school context in STEM education).

Συνημμένα: