Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τροποποιητικών δηλώσεων έως τη Δευτέρα 02-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατηγορία: