Αναστολή υποβολής δικαιολογητικών για ιεροδιδασκάλους

Σας ενημερώνουμε ότι - μέχρι να υπάρχει νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - δεν θα παραλαμβάνουμε τα δικαιολογητικά που αφορύν την πρόσληψη ιεροδιδασκάλων, για το σχολικό έτος 2019-20.

Κατηγορία: