Όλες οι κατηγορίες

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων ΚΠΓ

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων έχει ανακοινοποιηθεί όσον αφορά στα Γερμανικά Επίπεδο Β.
Το εξεταστικό κέντρο είναι το 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής, Γ. Παπανδρέου και Μ. Ανδρονίκου, 2531022527, 2531031318.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ - Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

Έναρξη διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής (στο Α.Σ.Ε.Π.) αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
 
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (στις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.
 
Συνημμένα:
1.ΑΣΕΠ – Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής
2.ΥΠΠΕΘ – Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών
3.Ειδική έντυπη αίτηση (υπόδειγμα)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Εκδρομή 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Επαναπροκύρηξη εκδρομής με τροποποιημένη ημερομηνία και αριθμό συμμετεχόντων μαθητών.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΕΜ16.00 (Γκάιντα)

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εμπειροτεχνών με ειδίκευση στη Γκάιντα.

Συνημμένα: 

«Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών με Μουσική Ειδίκευση ΓΚΑΪΝΤΑ»

Η Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης προκηρύσσει την πρόσληψη εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού με ειδίκευση στο μουσικό όργανο ΓΚΑΪΝΤΑ για την κάλυψη αναγκών στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, για 20 ώρες την εβδομάδα.
Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από Πέμπτη 11-04-2019 έως και  Δευτέρα 15-04-2019.

Συνημμένα: 

Σελίδες