Όλες οι κατηγορίες

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων

Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/03-05-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα “Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων

Κανονιστικές Αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό

ΦΕΚ1672/16-5-2012 - Κανονιστικές αποφάσεις σχετικές με τη διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό:

α) εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και γραφεία,

β) εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02) σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Σελίδες