Όλες οι κατηγορίες

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ρύθμιση των υπεραριθμιών (όλων των κλάδων πλην του κλάδου ΠΕ02) και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά καλεί:
1.    Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα.
2.    Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης και έχουν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης.
3.    Τους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με τις μεταθέσεις έτους 2020.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων - Δηλώσεις τοποθέτησης υπεραρίθμων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Τρίτη 02 Ιουνίου 2020. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο γραφείο Νο 3 (Τμήμα Γ  Προσωπικού) της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης (αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2531028523).
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.
 

Προθεσμίες για επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Ανακοινώνεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι 31-05-2020. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμία, δηλαδή μέχρι 30-06-2020.

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής:2531083647

Μένουμε ασφαλείς

Από Δευτέρα 4/5, βγαίνουμε από το σπίτι και ενεργοποιούμε το Σχέδιο ΧΑΜ:
Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)!

Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμίων

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου/ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.
Οι δηλώσεις θα αποσταλούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469. Η δήλωση υπεραριθμίας πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί μέσω του https://www.gov.gr/.
Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.

Σελίδες