Αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά - Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Οργανικές τοποθετήσεις - βελτιώσεις 2014 - 2015 (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον κ. Κούργια Ευάγγελο.

Συνημμένα: 

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ 2014-15 ****ΝΕΟ****

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ σχολ. έτους 2014-15, μετά την επανεξέταση των ενστάσεων

Τοποθέτηση υπεραρίθμων και υποβολή αιτήσεων

Τοποθέτηση υπεραρίθμων και υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών σε διάθεση, μετατιθεμένων και αιτούντων βελτίωση.

Συνημμένα: 

Ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί 2014-15 (2η ανακοινοποίηση)

Στα συνημμένα που ακολουθούν θα βρείτε τον πίνακα των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών καθώς και ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ σχετικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ 2014-15

Οριστικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ σχολ. έτους 2014-15, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Συνημμένα: 

Ανακοινοποίηση οργανικών κενών & υπεραριθμιών

Ανακοινοποίηση πίνακα οργανικών κενών & υπεραριθμιών ως προς το έλλειμμα στους ΠΕ19-ΠΕ20.

Συνημμένα: 

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων υπευθύνων ΣΣΝ (2014-2015)

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση οργανικών κενών & υπεραριθμιών

Συνημμένα: 

Τα σχολεία δημιουργούν και παρουσιάζουν (2013-2014)

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS