Εκδρομή 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής στο Βερολίνο

Εκδρομή 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Ιταλία

Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στο ΚΠΕ Μαρώνειας

Εκδρομή 1ου Ε.Κ. Κομοτηνής στην Πορτογαλία

Εκδρομή Γυμνασίου Ιάσμου σε Μαρώνεια - Κέχρο

Εκδρομή 1ου Γυμνάσιου στον Ίμερο

Εκδρομή 3ου ΓΕΛ στην Καβάλα

Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου στην Καβάλα (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Εκδρομή 2ου Γυμνάσιου στo Δάσος Κρωβύλης

Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου στην Καβάλα

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS