Εκδρομές 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Εκδρομές 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής

Εκδρομή Λυκείου Σαπών στη Θεσσαλονίκη

Απόφαση ορισμού ομάδων σχολείων Ροδόπης

Απόφαση ορισμού ομάδων σχολείων περιοχής μετάθεσης Ροδόπης

Συνημμένα: 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012 - 2013

Πίνακες Μορίων (Ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων μεταθέσεων, βελτιώσεων, οριστικής τοποθέτησης, μετά από την ανάκληση της αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή των

  1. Δερμεντζή Μαρία
  2. Χατζηαναστασιάδης Δημήτριος.

Εκδρομές 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Πίνακες μορίων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες μορίων των αιτούντων μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Πίνακας μειοδοτών εκδρομών 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Συνημμένα: 

Εκδρομή 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Κωνσταντινούπολη

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS