Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου

Ανακοίνωση Τοποθετήσεων

Ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης σε οργανικά κενά του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης. Οι τοποθετήσεις αυτές πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜΘ. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης από τον Περιφερειακό Δ/ντη, σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας όσων κατέλαβαν νέα οργανική θέση.

Χορήγηση και συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σχετικά με τη χορήγηση και συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα: 

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά - βελτιώσεις

Ο ρόλος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση για τη ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών

Δικαιολογητικά εισοδηματικής ενίσχυσης γονέων με τέκνα στην Υ.Ε. σχολ. έτους 2015 - 16

Συνημμένα: 

Ανάληψη υπηρεσίας - Θερινή υπηρεσία

Συνημμένα: 

Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεως Διευθυντή Γυμνασίου Καλλίστης

Συγχαρητήριο μήνυμα Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜΘ

Συνημμένα: 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS