Μετακίνηση 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 - ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση
καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2019 στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.grκάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ εκεί που είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.
 

Μετακίνηση Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στην Ιταλία

Πίνακες αιτούντων μετάθεση

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται πίνακες αιτούντων μετάθεσης και συγκεκριμένα:

  1. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή
  2. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑ-ΚΕΣΥ
  3. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ΚΕΣΥ
  4. Πίνακας αιτήσεων βελτίωσης και αιτήσεων οριστικής τοποθέτηση

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.
Από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις και στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει η απαραίτητη διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Μετακίνηση 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Βουλγαρία

Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται:
α) Πίνακας με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας 2019-2020 (οι επιλεγέντες  εκπαιδευτικοί σημειώνονται με χρωματισμένα κελιά).
β) Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων ωρών ανά ΣΚΑΕ.
 Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09.00, όπου και θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (η δήλωση τοποθέτησης επισυνάπτεται).

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020 (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020 (Ακολούθησε ανακοινοποίηση στο ορθό)

Μετακίνηση 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Αθήνα

Μετακίνηση του ΓΕΛ Ιάσμου σε Βουδαπέστη-Βιέννη

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS