Μετακίνηση καθηγητών 1ου ΣΕΚ Κομοτηνής στην Ισπανία

Εκδρομή Μειονοτικού Γυμνασίου - Λυκείου στην Αθήνα

Επιλογή υποψηφίων για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους αναρτημένους πίνακες να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Ροδόπης την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες με διαφορετικό χρώμα.
 

Εξεταστικά κέντρα - Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Δεκεμβρίου 2017

Το εξεταστικό κέντρο Ροδόπης είναι το 1ο ΓΕΛ Κομοτηνής Γ. Παπανδρέου - Μ. Ανδρονίκου 69132 Κομοτηνή.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2531022527, 2531031318
email: mail@1lyk-komot.rod.sch.gr

Εκπαιδευτική εκδρομή Γυμνασίου Σαπών στην Αθήνα

Διδακτική επίσκεψη 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη

Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ Δεκεμβρίου 2017

Συνημμένα: 

Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018

Εκδρομή 1ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Αθήνα

Πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων των αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Μουσικά σχολεία, σε Διαπολιτισμικά σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ. Επίσης ανακοινώνεται πίνακας μορίων των αιτούντων βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.
Ενστάσεις έως τις 14-12-2017.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS