Εκδρομή 1ου ΓΕΛ Κομοτηνής στη Ρουμανία

Εκδρομή ΓΕΛ Σαπών στο Βερολίνο

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ροδόπης

Συνημμένα: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων μαθητευομένων της γ΄ φάσης του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας

Εκδρομή 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Πράγα

Περίληψη διακήρυξης χορήγησης υποτροφίας του Δήμου Κομοτηνής προερχόμενης από κληροδότημα της δωρεάς εν ζωή ΦΩΤΗ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπαιδευτική επίσκεψη Γυμνάσιου Ξυλαγανής στη λίμνη Πτελέα

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων μαθητευόμενων τάξης Μαθητείας

Συνημμένα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Καλούμε
Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική στις παρακάτω σχολικές μονάδες και  πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018, να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους σε  Κενές ή Κενούμενες Θέσεις Υποδιευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων του παρακάτω πίνακα στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 

1. 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β)
2. ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
3. ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
4. 1ο ΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ)
5. Γ/ΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
6. ΓΕΛ ΙΑΣΜΟΥ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, έως την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης.

 

Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων για τη Γ΄ Φάση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS