Ανακοίνωση κενών πλεονασμάτων

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την υπ' αρ. 9/20.5.2022 συνεδρίαση του, προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία γενικής παιδείας (πλην του Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) και ειδικής αγωγής.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου/ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00. 
Οι εκπαιδευτικοί του 5ου  Γ/σίου Κομοτηνής, του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής, του ΓΕΛ Ξυλαγανής, του Γ/σίου Ν. Σιδηροχωρίου και του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (όσοι δεν τοποθετήθηκαν ήδη) δε χρειάζεται να κάνουν αίτηση για να κριθούν υπεράριθμοι.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ για τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Συνημμένα: 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών Γυμνασίου Ιάσμου στη Θάσο

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α περιόδου 2022 (Μαΐου 2022)

Σας γνωστοποιούμε ότι οι εξετάσεις ΚΠγ Α΄ περιόδου 2022 (Μαΐου 2022) θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Μαΐου 2022 στο 1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων. Το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων ανά υποψήφιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο εξεταστικό κέντρο την τελευταία βδομάδα πριν την ημερομηνία των εξετάσεων.
Επιπλέον επισυνάπτονται:

  1. Οι περιοχές εξετάσης 2022 περιόδου Α΄
  2. Οι συνοπτικές προδιαγραφές εξετάσεων 2022 περιόδου Α΄

Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ολοήμερη σχολική εκπαιδευτική επίσκεψη του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Σαπών Ν. Ροδόπης στο «Αρχαίο θέατρο Φιλίππων Καβάλας»

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Συνημμένα: 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή-επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Ξάνθη(Το σπίτι της σκιάς) και στο Πόρτο Λάγος (Άγιος Νικόλαος)

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 3 Μαΐου έως 31 Μαϊου 2022 και ώρα 14.00 καλούνται να υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α. Συγκεκριμένα υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα παρακάτω έγγραφα:

  1. λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου
  2. αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
  3. δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό  περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου  να βεβαιωθεί  ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 - και άρα εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 2531083647, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  mail@gym-mous-komot.rod.sch.gr

Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας για εκπαιδευτικούς

Προκήρυξη για δια ζώσης πρόγραμμα 25 ωρών στην Τοπική Ιστορία (ΚΔΒΜ Δήμου Κομοτηνής για Εκπαιδευτικούς Β΄ & Α΄ θμιας). Θα συμμετάσχουν 20 εκπαιδευτικοί, οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα στην Τσανάκλειο, με αξιοποίηση των βιβλίων και εντύπων Τοπικής Ιστορίας που απόκεινται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και τη σχετική αίτηση βλ. συνημμένο.

«Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή στη Σμύρνη παραμονές της Μικρασιατικής Καταστροφής»

Η Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α. Κομοτηνής και Δ.Δ.Ε. Ροδόπης διοργανώνουν εκδήλωση για τον σπουδαίο Θρακιώτη μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

1. «Σύντομη γνωριμία με το Μουσείο Καραθεοδωρή (ιστορικό ίδρυσης, περιεχόμενο, εκπαιδευτικές δράσεις, επισκεψιμότητα)»: Χριστίνα Αποστολίδου, υπεύθυνη Μουσείου Καραθεοδωρή.

2. «Το όραμα του Κ. Καραθεοδωρή για το Ιωνικό Πανεπιστήμιο και βιογραφικά στοιχεία για τον επιστήμονα και τον οραματιστή»: Ιωάννης Μπακιρτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

3. «Ένα πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων για τον
Κ. Καραθεοδωρή που υλοποιήθηκε μέσω της Λογοτεχνίας (‘Ο Ύπατος της Σμύρνης’ της Σ. Μαραγκοζάκη)»: Έφη Καραπούλη, ιστορικός, φιλόλογος.

4. Εκπαιδευτικά προγράμματα (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) για τον
Κ. Καραθεοδωρή στη Σμύρνη: Χαρά Μαρκουλάκη, μουσειοπαιδαγωγός, πληροφορικός.

Την επομένη της εκδήλωσης, σχολικές μας ομάδες θα υλοποιήσουν τα προταθέντα προγράμματα στον χώρο του Μουσείου.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής.
Τηλ. επικοινωνίας: 2531085640, 2531031022
mail: dkeppak@gmail.com, museumkaratheodori@gmail.com

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS