Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Ρουμανία

Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη (ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την καταληκτική ημερομηνία προσφορών που είναι 27-3-2017 αντί για 27-4-2017.

Εκδρομή 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Καβάλα

Εκδρομή ΓΕΛ Ιάσμου στο Βόλο

Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στην Ξάνθη

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από Πέμπτη 16/03/2017 έως και Δευτέρα 20/03/2017, ώρα 15:00.
Πληροφορίες Ραδιοπούλου Άννα 2531028523

Διαδραστική Παρέμβαση Πρόληψης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Συνημμένα: 

Μετακίνηση 2ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ

Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στις Σέρρες

Εκδρομή Μειονοτικού Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS