Πίνακας λειτουργικών κενών (Νέος πίνακας 17/8/2022)

Ανακοινώνεται νέος ενδεικτικός πίνακας κενών στον οποίο οι διαφοροποιήσεις σημειώνονται με κίτρινο χρώμα.
Στη δεύτερη σελίδα ανακοινώνονται τα κενά και των ειδικών τύπων σχολείων (Ιεροσπουδαστήριο και Πειραματικά σχολεία). Ως προς τα κενά του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής αυτά πλέον μπορούν να δηλωθούν από τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας (εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν και το Ιεροσπουδαστήριο μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση εντός των προθεσμιών). Σχετικά με τα κενά των Πειραματικών σχολείων αυτά αναρτώνται προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας και δε μπορούν να δηλωθούν κατά την παρούσα διαδικασία. Ωστόσο στις 17-8-2022 θα εκδοθεί από τις οικείες ΠΕΠΠΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023, και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις προκειμένου να αιτηθούν εγκαίρως την απόσπαση τους στα πειραματικά σχολεία μέσω της εν λόγω διαδικασίας.

Συνημμένα: 

Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καλούνται σε συνέντευξη τη Δευτέρα 22‐08‐2022 και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. (σύμφωνα με τον συνημμένο προγραμματισμό) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που βρίσκεται στην Κομοτηνή (1ο ΕΠΑΛ, Τέρμα Σισμάνογλου 1ος όροφος).

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη αναγκών των ΣΜΕΑΕ Ροδόπης

Διορισμοί 2022

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνονται τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν κατά την ορκωμοσία τους οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στην περιοχή Ροδόπης. Σχετικά με τις ημερομηνίες ορκωμοσίας θα ενημερωθείτε με νέα ανάρτηση στον παρόν ιστότοπο (Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΙΘ προβλέπει ανάληψη υπηρεσίας το διάστημα από 17/8/2022 έως 24/8/2022). Δεν προβλέπεται προς το παρόν να γίνει αποδοχή ή μη του διορισμού καθώς αυτό θα γίνει μετά τη δημοσίευση των διορισμών σε ΦΕΚ.
Όσον αφορά στην αίτηση τοποθέτησης και τα λειτουργικά κενά που υπάρχουν, υπάρχει σχετική ανάρτηση στον παρόν ιστότοπο με τίτλο "Αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά - Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ". Ο πίνακας λειτουργικών κενών αφορά και τους νεοδιόριστους. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 που διορίζονται απευθείας στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής δε συμπληρώνουν αίτηση τοποθέτησης.
Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εντύπων που επισυνάπτονται καθώς και των σχετικών οδηγιών.

Αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά - Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Η Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις όλων των μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά καλεί:

  1. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι (εφόσον το σχολείο τους εμφανίζει τουλάχιστον 12 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα τους) και στη συνέχεια επιθυμούν να μετακινηθούν είτε εξ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο.
  2. Τους εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και επιθυμούν να διατεθούν για μερικές ώρες προς συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλο σχολείο.
  3. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  4. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης καθώς και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης.
  5. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διατεθούν ολικά στην Π/θμια Εκπαίδευση Ροδόπης.

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης. Οι δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης, είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail@dide.rod.sch.gr. Παρακαλούμε οι δηλώσεις που αποστέλλονται ηλεκτρονικά να είναι σκαναρισμένες με υπογραφή ή ψηφιακά υπογεγραμμένες μέσω της δυνατότητας ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου από το gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou )
 

Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, κατά τις ώρες 09.30-12.30, ξεκινά η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για υποψηφιότητα Ιεροδιδασκάλων, για το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι υποψήφιοι/ες  Ιεροδιδάσκαλοι θα μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα διακιολογητικά στο γραφείο Ν3 της Δ.Δ.Ε Ροδόπης. 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 
καλεί
τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:
α) της οικείας βαθμίδας αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή αβ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται και
β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, βα) στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας υποψηφιότητάς τους και  
γ) της περιοχής διορισμού τους στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά το σχολ. έτος 2021-2022.
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη
Δευτέρα 11/07/2022 έως Κυριακή 17/7/2022 έως τις 23:59.
 

Erasmus+ "Let's STEM it!" (2019-1-TR01-KA201-076730)

«Δημιουργία σχεδίων μαθήματος STEM και βιβλίου δραστηριοτήτων»

(C5 Creation STEM modules - lessons and activities book)

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με εκπρόσωπό της την κ. Δαμιανού Φωτεινή σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κ. Ροδιάτη Αναστασία εκπαιδευτικό της ΔΔΕ Ροδόπης με διάθεση στην ΠΔΕ ΑΜΘ, κ. Κασάπη Αθανάσιο του 1ου Ε.Κ. Κομοτηνής και κ. Μισιρλή Ευάγγελο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής, συμμετείχαν στην 5η συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!» στην πόλη Βίλτσεα (Râmnicu Vâlcea) της Ρουμανίας, η οποία οργανώθηκε από τον οργανισμό Inspectoratul Scolar Judetean Valcea της Ρουμανίας.

Οι συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος είναι η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Εσθονία και η Λετονία. Στο πρόγραμμα αυτό συνολικά παίρνουν μέρος 10 οργανισμοί εκ των οποίων 3 σχολεία, 2 πανεπιστήμια και 5 διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου και φωτογραφίες της συνάντησης.

Αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά - Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Από τη Διεύθυνση ΔΕ Ροδόπης ανακοινώνεται πως οι αιτήσεις για τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων, των ευρισκόμενων στη διάθεση, όσων επιθυμούν συμπλήρωση ωραρίου και οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ θα υποβάλονται από τις 27/07/2022 έως τις 16/08/2022.
Λίγος πριν την έναρξη των αιτήσεων θα γίνει νέα ανάρτηση στον παρόν ιστότοπο με λεπτομέρειες επί της διαδικασίας καθώς και ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών πλεονασμάτων.

Απόλυση Ιεροδιδασκάλων

Από τη Διεύθυνση ΔΕ Ροδόπης ανακοινώνεται οτι τα έγγραφα απόλυσης των ιεροδιδασκάλων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τα γραφέια της μουφτείας Κομοτηνής από τις 7.7.2022 και μετά.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS