Οδηγίες του ΕΟΔΥ για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Μετακίνηση 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία

Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  
Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.
 Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.
Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ.

Διάχυση αποτελεσμάτων - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη χρήση STEM.

Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!» (2019-1-TR01-KA201-076730) της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης πραγματοποίησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής, δράση διάχυσης αποτελεσμάτων της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης του προγράμματος με θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τη χρήση STEM στην εκπαίδευση» (C1 project meeting: Training of trainers in STEM education).
Η δράση αυτή απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Ροδόπης και είχε ως στόχο:

  • την παρουσίαση της μεθοδολογίας STEM στους εκπαιδευτικούς
  • την παρουσίαση παραδειγμάτων καλής χρήσης της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • τον διαμοιρασμό των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης
  • την παρουσίαση σχεδίων μαθήματος που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία STEM
  • την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση αποριών σχετικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επόμενη  συνάντηση θα γίνει στην πόλη Vâlcea της Ρουμανίας στις 6 με 10 Απριλίου 2020 και θα έχει ως θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εκτός σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση STEM» (C2 Training of trainers in out of school context in STEM education).

Μετακίνηση του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δημοσιεύθηκε ανακοινοποίηση στις 9/3/2020

Μετακίνηση του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο Βόλο

Μετακίνηση του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θάσο

Μετακίνηση του Γυμνασίου Νέας Καλλίστης στη Σάλπη και στο Φανάρι Ροδόπης

Μετακίνηση του Γυμνασίου Νέας Καλλίστης στην Καβάλα και στους Φιλίππους Καβάλας

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020

Ημερομηνίες αιτήσεων από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS